Vývoj dieťaťa

Plaché rady pre deti

Plaché rady pre deti

Rozpaky sú emócie, ktoré sa vyskytujú v každej ľudskej bytosti, ale niektorí ľudia prežívajú túto emóciu vo svojom živote veľmi veľa, zatiaľ čo iní ju len zriedka prežívajú. Táto emócia, ktorá je veľmi intenzívna, formuje ľudský život v rámci tejto emócie a začína v nej žiť. Výsledkom je, že títo ľudia sa začínajú izolovať od spoločnosti a sťahujú sa do svojho vnútorného sveta.

Deti so sociálnymi zručnosťami nadobudnuté v ranom veku hanba Môžeme znížiť ich emócie. Nemali by sme však zabúdať, že plachosť je celoživotným pocitom, takže akákoľvek liečba a podpora problému trápenia nám len pomôžu znížiť intenzitu emócií.

Aké sú úlohy rodičov pri riešení tohto problému? Rodičia sú v ceste riešenia najúčinnejšími ľuďmi. Pretože podľa odborníkov je najdôležitejším faktorom znižovania hanby dieťaťa ľudia, ktorí sú v bezprostrednej blízkosti dieťaťa a budú sa modelovať. Rodičia preto zohrávajú dôležitú úlohu pri modelovaní svojich detí.

Čo môžete robiť?

● Odveďte svoje dieťa na veľa spoločenských aktivít. Tieto činnosti môžu zahŕňať skupinové športové aktivity, umelecké alebo tanečné cvičenia alebo rôzne zaujímavé kurzy. Najdôležitejšou vecou, ​​ktorú si treba pamätať pri nasmerovaní svojho dieťaťa na takéto činnosti, je však to, že ich nenútiš k účasti. Keď sa dieťa na tejto aktivite zúčastnilo, skúste s ním hovoriť o tejto aktivite, položte otázky a pochopte, ako sa počas aktivity cíti.

Nehanbite sa za svoje dieťa Prečítajte si o emócii a potom hovorte o emóciách postavy v knihe. Opýtajte sa svojho dieťaťa, či sa niekedy cíti rovnako. Zistite, ako sa vysporiadal s týmito pocitmi, ak áno. Ak sa postava v knihe snaží zabrániť pocitu hanby, môžete hovoriť o tom, čo robí.

● Ak potrebujete akúkoľvek prácu, požiadajte o pomoc svoje dieťa. Keď vám vaše dieťa pomôže, poďakujte mu za pomoc a povedzte mu, ako veľmi vám pomohol. Dieťa tak uvidí, že sa o jeho prácu stará a zvyšuje jeho sebavedomie.

● Povzbudzujte svoje dieťa, aby si hrálo dom alebo drámu. Ak je to potrebné, pripojte sa k svojej hre a skúste ju obohatiť. V tomto type hry hrajú deti rôzne úlohy a zažívajú len malé konanie. Prevzatie rôznych úloh a konanie podľa nich pomôže vášmu dieťaťu prekonať problém so zahanbením, pretože dieťaťu poskytne inú sociálnu skúsenosť.

● Naučte svoje dieťa potrebným zručnostiam v oblasti sociálnej komunikácie a niekedy môžu byť deti plaché a plaché, pretože nevedia, ako sa majú správať. Aby ste sa tomuto problému nestali, najmä keď deti vyrastajú, mali by ste ho informovať, keď je dieťa malé.

● Ak vaše dieťa chodí do školy alebo ak ho o to zaujíma niekto iný ako vy, porozprávajte sa o ňom s touto osobou alebo učiteľom a pri riešení problému s ňou spolupracujte.

● Nikdy nenúťte svoje dieťa vstúpiť do prostredia sociálnej komunikácie, bez ohľadu na to, či sa vaše dieťa zúčastňuje alebo nezúčastňuje na tejto činnosti.

● Dajte svojmu dieťaťu nikdy pred komunitu robiť hanbuAk k tomu dôjde, veľmi negatívne to ovplyvní psychológiu vášho dieťaťa.

Kontaktujte priamo Idil