Vývoj dieťaťa

Postnatálne novorodenecké skríningové testy

Postnatálne novorodenecké skríningové testy

dieťa Je možné rozpoznať niektoré problémy, postihnutia a anomálie u dieťaťa až do pôrodu, pričom lekár skontroluje, čo sa začalo, keď matka spadne do lona. Existujú však aj anomálie, ktoré si počas tohto obdobia nemožno všimnúť a ktoré sa objavili po narodení. Dogan Hospital Pediatric Specialist Uz. Dr. Kontaktujte priamo özlem Včasné odhalenie skríningových testov na detské choroby u novorodencov.

Dieťa maternica začína, keď padá lekár kontroluje Nie je ťažké rozpoznať niektoré problémy, zranenia, anomálie u dieťaťa až do narodenia. Existujú rôzne diagnostické metódy. Ultrazvuk, niektoré hormonálne testy vykonané s matkou, a ak je to potrebné, špeciálny test s názvom „amniocentéza alınarak, ktorý sa odoberá vzorkou z vody obklopujúcej dieťa, môže vopred zistiť niektoré chromozomálne abnormality, anomálie orgánov a niektoré funkčné problémy. V prípade potreby je možné na základe nich tehotenstvo ukončiť. Dr. Karahasanoğlu, „existujú určité poruchy, pri ktorých niektoré látky v tele viac alebo menej môžu existovať chyby v syntéze,“ pokračuje: „V týchto prípadoch sa dieťa narodí veľmi normálnym spôsobom. Pri vyšetrení nie sú žiadne abnormality. Po niekoľkých mesiacoch sa však výsledky objavia. Väčšina z týchto chorôb môže poškodiť mozog a spôsobiť mentálnu retardáciu a problémy. Je možné, že niektorým metódam možno zabrániť niektorým z týchto chorôb, ktoré nevykazujú žiadne príznaky pri narodení alebo pred narodením, ak sa dajú diagnostikovať v skorom období. “

Tento typ choroby skríningové testy novorodencov založené na predurčení. Dve najbežnejšie vyšetrované choroby na svete sú fenylketonúria a hypotyreóza. Ak sa tieto dve choroby dajú zistiť v prvých týždňoch života, je možné predchádzať následkom. Dr. Karahasanoğlu podáva nasledujúce informácie o chorobách: „Pri vrodenej hypotyreóze štítna žľaza nemôže vytvárať dostatok hormónov a vo fenylketonúrii je zvýšená hladina fenylalanínu v krvi. Výsledky sú vynikajúce, ak je možné detegovať obe podmienky bez poškodenia mozgu. Pri vrodenej hypotyreóze sa perorálne lieky začínajú okamžite a vo fenylketonúrii sa krájajú ďalšie potraviny a dostávajú špeciálne potraviny, ktoré neobsahujú fenylalanín, zabráni sa poškodeniu mozgu a dieťaťu sa darí normálny život. ““

Tieto skríningové testy vykonávajú centrá na celom svete. Na tieto testy sa na odber vzoriek používa metóda nazývaná uth Guthrie ada. Najlepšie 3-4 po narodení. Po niekoľkých dňoch je vzorka krvi odobratá z päty impregnovaná špeciálnym pijavým papierom a odoslaná do centrály.

Dr. Vzorka krvi, pokiaľ je to možné 3-4. tavsiye Vzorky krvi odobraté príliš skoro môžu mať chyby. Rovnakým spôsobom môžu byť vzorky krvi visiace po siedmom dni nesprávne. Ak je dieťa odoslané na iné miesto narodenia, malo by sa oznámiť druhému stredisku, či sa odobrala vzorka krvi.

Je faktom, že niektoré rodiny sa necítia príliš dobre na tento test a považujú ho za zbytočné. Pretože tento test je medzi ľuďmi známy ako test testovacej inteligencie arasında, existuje prístup typu „Čo je potrebné? .. Dr. Karahasanoğlu varuje rodiny: „Je potrebné rodinám hovoriť veľmi dobre; tento test nie je test na meranie inteligencie. Tieto testy poskytujú včasné rozpoznanie dvoch veľmi dôležitých chorôb, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť veľa problémov vrátane mentálnej retardácie. Ak sa tieto dve choroby dajú zistiť v prvých týždňoch života, dá sa im predísť. Nie je možné zistiť obe choroby prenatálnymi testami. Ak sa nezistia včas, tieto dve choroby spôsobujú poškodenie mozgu. Akonáhle dôjde k poškodeniu mozgu, návrat nie je možný. “