Všeobecný

Rastúce deti s nevlastným otcom

Rastúce deti s nevlastným otcom

Nemalo by sa zabúdať na to, že nie je ľahké oddeliť dieťa od jeho rodičov, a mala by sa vyskúšať empatia s dieťaťom. Pretože príčinou detskej nálady je stres, ktorý zažil až do prvého okamihu, nevlastná matka alebo otec by si ju nemali personalizovať ani preukázať citlivosť. Malo by sa pamätať na to, že dieťa bude potrebovať určitý čas, aby si zvyklo na životné prostredie a na iných ľudí v domácnosti. Mali by sa chápať poruchy správania, príznaky úzkosti a depresie dieťaťa av prípade potreby by sa mala získať odborná podpora.
Aké obavy má dieťa v tomto procese?Prechod od známeho poriadku do nového prostredia môže u dieťaťa vyvolať napätie. Dieťa, ktorého dôvera je narušená rozchodom jeho rodičov, sa môže báť a rozrušená premýšľaním o tom, ako budú jeho rodičia odteraz žiť, kde zostanú, či dôjde k významným stratám v jeho živote a kde sa stretne s novou osobou (nevlastnou matkou / otcom).
Aké starosti robia rodičia, ktorí posielajú svoje deti svojim pestúnom?V tomto zložitom procese, ako aj deti, môžu mať rodičia, ktorí pošlú svoje dieťa do pestúnskej rodiny, obavy. Rodičia môžu pociťovať úzkosť z dôvodu ich myšlienok, že ich deti budú od nich oddelené / oddelené, že u ich dieťaťa sa vyvinú zmeny nálady a správania a že sa s ich dieťaťom bude zle zaobchádzať.
Ako sa dá naučiť situácia dieťaťa žijúceho v inom dome bez toho, aby odrážala jeho obavy?Deti majú tendenciu prejavovať negativitu, ktorú zažili. Túto situáciu možno tiež povedať, že mám pocit, že musím brzdiť. Slovo al al novinky od dieťaťa je v skutočnosti sľub, ktorý podporuje túto situáciu. Ak sa u dieťaťa objavia poruchy správania alebo zmeny emócií, ktoré sú v rozpore s očakávaniami, je potrebné dbať na opatrnosť. Je to však najzdravší prístup, aby sa takýto výskum neuchýlil, pretože dieťa nie je znepokojené a bude sa učiť nesprávnym správaním od svojich rodičov. Najlepšie je, že obaja rodičia (aj keď sú oddelení) konajú spoločne pri určovaní postojov k dieťaťu.
Čo by mal rodič / otec dieťaťa naplniť dieťa proti pestúnovi a druhá strana sa cíti?Je dôležité nekonať bez určitých informácií o tejto téme a nevykonávať tento boj o dieťa. V prípade zistenia takejto veci by sa rodičia mali umiestniť podľa psychológie dieťaťa. Namiesto odpovede na informácie získané od dieťaťa by sa mal naplánovať rozhovor s druhým rodičom a dieťaťu by sa malo poskytnúť spoločné vysvetlenie.
Ak je dieťa vyhľadávané a kontrolované vlastnou rodinou každú hodinu, keď je dieťa v nevlastnom rodiči a druhá strana je nepohodlná, aké riešenie by sa malo dodržať?Volajúcemu by malo byť oznámené, že táto kontrola môže viesť k neistote u dieťaťa, že obavy o dieťa sú pochopené, že neexistuje dôvod na ich znepokojenie a že je potrebné uzavrieť dohodu na základe dôvery v zdravý vývoj dieťaťa. Nemali by byť prekážané spôsoby, ako sa dostať k dieťaťu a boj by sa nemal viesť na dieťati (ak existuje).
Ak má nevlastný rodič, ktorý má vo všeobecnosti negatívne vnímanie v komunite, takéto vnímanie v očiach dieťaťa, aký postoj by mal mať nevlastný rodič?Mali by sa snažiť porozumieť myšlienkam dieťaťa. Malo by sa presne uviesť, že aj keď rodičia odchádzajú, nemôžu ich nahradiť / nemôžu nahradiť. Malo by sa pamätať na to, že dieťa nemusí byť príčinou negatívneho vnímania dieťaťa a že dieťa môže pociťovať tieto pocity po oddelení a strate. Dieťaťu by sa mal poskytnúť čas na prispôsobenie sa po období rozvodu.
Čo má robiť rodina, ak dieťa neumožňuje nevlastnému rodičovi, aby sa o neho staral?Tento proces môže poskytnúť vodítka. Ak je to ako pokračovanie situácie začínajúcej pred rozvodom; vina, strata sebavedomia, depresia; ak sa vyskytne po rozvode a po nevlastnom rodičovi, mali by sa najskôr zvážiť problémy s prístupom k dieťaťu a vysvetlením procesu.
Aký druh psychológie chce dieťa z úst dieťaťa a snaží sa zistiť, čo sa stalo?Pre zdravý vývoj dieťaťa je veľmi dôležitá súdržnosť rodičov. Pre informáciu, keď je dieťa zavedené, môže tento boj uznať a použiť ho pre svoje vlastné záujmy. Ak táto situácia pretrváva, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že bude jednotlivec, ktorý dostane to, čo chce a kto má problém dodržiavať sociálne pravidlá.